ภาวะ OAB : กินยาระยะยาว+ปรับพฤติกรรม มีความปลอดภัย - Hold On To More กลั้นได้สบายกว่าเดิม